Genreralforsamling 2017

Velkommen til generalforsamling i borgerforeningen.

Beretning 2017

Valg af dirigent og referant.

På første møde efter generalforsamlingen i februar 2016 – konstitueret bestyrelsen sig og alle poster blev besat af samme personer som det foregående år – nye medlemmer i bestyrelsen var Helga og Simon.

Revy
Første arrangement for bestyrelsen i 2016 var en forrygende revy weekend - med ca. 100 tilskuere fredag og 130 lørdag - hvilket gav et overskud på rundt regnet 6000,- kr. Revyen vil i år blive afviklet på sammen måde som tidligere, fredag aften med salg af kaffe og kage og lørdag med musik og dans. Vi har i samråd med revyholdet arbejdet mod at videre udvikle på konceptet lørdag aften evt. med spisning, men er nået frem til at koncepter som det er nu fungere rigtig godt og med god opbakning fra byens borgere. Når man ser tilbage på tidligere erfaringer med spisning til revy har det oftest givet mere negativ omtale end positiv. Vi vil gerne sige tak til revyholdet for de timer de ligger i at lave en god forestilling og vi ser frem til om 14. dage igen at se hvad i har fundet på og opsnuset at sjov episoder fra året der gik.

Sankt Hans
Sankt Hans festen var tiltros for voldsom regn, en stor succes med rigtig god tilslutning omkring 300 personer var mødt op til bål. Vi fik desværre aldrig rigtig ild i bålet på grund af regnen. Sankt Hans gav et lille overskud. Det har tidligere været en uskreven regel/aftale om at byens borger har kunne afskaffe deres grenaffald på samlingsstedets bålplads, dette har vi nu sat en stopper for, dels på grund af at bålet bliver for stort og at grene i midten er våde og dels fordi vi, da bålpladsen skulle ryddes inden fåremarked fandt både spånplader, træstubbe, søm m.v. Hvilket gave en masse ekstra arbejde med kører ture til genbrugspladen. Vi planlægger i stedet at kontakte grønagergård savværk og får et godt tilbud på træ til at lave et fint bål. På den måde slipper vi også for at skulle have folk til at ”vende” bålet inden afbrænding.

Juletræsfest
Juletræsfest blev traditionen tro afholdt i skovhuset i samarbejde med menighedsrådet - her var ca. 140 børn og en masse voksende mødt op til en rigtig hyggelig julefest med afsluttede fakkeloptog til Brugsen. Vi vil gerne sige TAK til Brugsen for sponsor slik poser til børnene og tak til Skovhuset for gratis lokaleleje.

Fastelavn
For anden gang afviklede vi i søndags fastelavnsfesten i hallen. En stor succes hvor ca. 100 udklædte børn og 170 voksen var mødt op for at slå katten af tønden. Tønderne var igen i år alders opdelt, og uddeling af slik poser var organiseret så alle fik en pose.
Slik og tønder fik vi sponsoreret af lokale erhvervsdrivende og alt salg havde vi givet til Per Larsen. Således at arrangement endte med at gå ca. i nul. Vi både sidste år og i år fået rigtig mange positive tilbagemeldinger for denne måde at afvikle fastelavnsfest og derfor fast holder vi denne nye tradition.

Ud over disse 4 stor synlige arrangement laver vi selvfølgelig også en masse andre ting i af året:

Samlingsstedet
Vi afviklet i 2016 - 3 luge dage på samlingsstedet – Lugedagen er i forbindelse med Sankt Hans og Fåremarked, derudover holdte vi en i starten af foråret, hvilket også er planen i år – Vi har en rigtig fin deltagelse til vores lugedage og ud over de der deltager fysisk på dagen har vi også været så heldige at der til hver gang er blevet leveret hjemmebag. Til lugedagene er borgerforeningen altid vært ved kaffe/kage eller pølser og vand/øl alt efter tidspunkt på dagen.

Julebelysning
Vi besluttede i 2016, lidt sent, tror det var i slutningen af oktober at vi ville have stik i alle lygtepæle, hvor i der allerede er sat en holder til diverse ”pynt” – I den forbindelse tog vi kontakt til kommunen og til Aura energi – kommunen betaler strømmen til stikkene, men vi har selv ansvaret og egenskab over selv stikkene som Aura energi har installeret. Stikkene var installeret i lygtepælene i slut november og vi havde i december små træer med lyskæder i alle lygtepæle. Vores ønske er, at vi i løbet af 2017 ved forskellige arrangementer og events vil kunne samle penge sammen til at få indkøbt noget smukt og langtidsholdbart jueludsmykning til lygtepælene.

Infoskærme
Byens infoskærme har nu været oppe i godt et år og tiltros for lidt start problemer ser det nu ud til at de er oppe og kører – det er vores indtryk at skærmene har en positiv effekt i forhold til at få formidlet informationer vedr. aktiviteter og arrangementer i byen. Byens borgere er ved at have vendt sig til at bruge denne informations kilde.

Årets lokalområde
I august mdr. indstillede Gerda og jeg på vegne af borgerforeningen, lokalrådet, menighedsrådet, idrætsforening og spejderne Fårvang til kommunens nye årlige pris ”Årets lokal område” – en pris som vi vandt! Med prisen fulgte 40.000,- som vi har valgt skal brugs til en internationalfest i foråret. Derudover blev der også ved indkørslerne til byen opsat skilte som viser at vi er Årets Lokalområde.

Flagkorps
Vi har i det for gangende år på vores hjemmeside, infoskærmene og ved alle vores arrangementer forsøgt at samle folk til et ”flagkorps” efter at vi havde modtaget forespørgsel om at flage på årets flagdage! Der er indtil videre ikke rigtig nogen der har tilmeldt sig og vi har derfor besluttet at vi fremadrettet fortsat kun flager på de 2 dage hvor byens konfirmander bliver konfirmeret i Skorup og Tvilum kirke.

Forenings jakker og t-shirts:
Inspireret af Fåremarkedsudvalget – har vi investeret i slutningen af året i forenings jakker og t-shirts til alle bestyrelses medlemmer. Det blev gjort ud fra tanken om til diverse arrangementer at synliggøre hvem der er en del af borgerforeningen.

Banko
Nu har vi over de sidst 2 år haft en god dialog med de ansvarlige for banko og vi kan med glæde konstaterer at med lidt ændringer i forhold til hvilke spil der tilbydes og med genskabelse af Fåremarkeds banko – har banko i 2016 givet et pænt overskud. Tak til alle de frivillige der mandag efter mandag er med til at stille op og afvikle et godt bankospil.

Vedtægter
På sidste generalforsamling havde borgerforeningen et forslag om ændring vedr. annoncering af general forsamling til afstemning – forslaget gik på at fremtidige generalforsamlinger ikke skal annonceres i gratis aviser, men på byens infoskærme – borgerforeningens facebookside og på hjemmesiden www.faarvangby.dk – forslaget blev vedtaget med enstemmigt flertal for – forslag skal ifølge gældende vedtægter til endelig afstemning i aften.

Ud over denne afstemning har vi i år et nyt forslag til afstemning – det drejer sig ændring af gældende vedtægter. Men det kommer vi ind på senere på dagsordenen.

Generalforsamling referat

 
Fårvang Borger- og Håndværkerforening
I Skovhuset
Tirsdag den 28. februar 2017
Kl. 20:00 – ca. 21:30
 
Dagsorden:
 
- Valg af dirigent og referent
 • Dirigent : Kenneth K
 • Referent: Michelle Birch
 
Bestyrelsens beretning
 • Se ovenstående beretning
 
Fremlæggelse af regnskab.
 
Fastsættelse af kontingent.
 • For nuværende 200 kroner per husstand og 100 kroner for enkelt medlemmer – dette godkendes og fortsætter.
 
- Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 • På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer: Michelle Birch, Jan Henriksen, Kent Nørregård og Jannie Zepernick – Alle tager imod genvalg
 • Alle genvælges – ingen andre stiller op.
 • Rikke Christensen og Bjarne Armose modtager genvalg som suppleanter.
- Valg af 2 stk. revisorer og 2. stk. suppleanter for disse
 • Frans Byø og Anders Pedersen fortsætter som revisorer. Kenneth K og Søren Pedersen vælges som suppleanter.
 
- Forslag fra bestyrelsen
 • Afstemning om forslag vedr. ændringer i vedtægterne. – forslaget fremlægges af Simon Kjeldsen. Godkendt første gang den 28. februar 2017 – til endelig afstemning på ordinær generalforsamling i 2018
 • Endelig afstemning om ændring i vedtægter vedr. annoncering og varsling af generalforsamling. Forslaget blev godkendt 1. gang på generalforsamling 2016. Vedtaget endeligt d. 28. februar 2017
 
- Forslag fra medlemmer
- Evt.
 • – Michael fremlægger et forslag om, at de i Gjern er ved at introducerer en app ” min landsby” – som kan arbejde sammen med info skærmene og diverse kalendere. Der lægges op til, at gruppen i infoskærme udvalget skal undersøge dette og arbejde videre på det.
 
 
Fårvang Borger- og Håndværkerforening | 8882 Fårvang  | borger@faarvangby.dk