Foreninger / Fårvang Borgerforening

Borger- og Håndværkerforening

 
Fårvang Borger- og Håndværkerforening er for alle borgere i Fårvang og omegn og er med til at støtte følgende i byen:
 • Samlingsstedet i Fårvang, som bruges hver dag af bl.a. dagplejerne i byen.
 • En fælles kalender for alle foreninger m.m. i byen, med alle de aktiviteter, der er i årets løb. Den fås gratis i Brugsen omkring årsskiftet.
 • Borgerforeningen arbejder sammen med bl.a. HFIF på at få infoskærme op forskellige steder i byen.
 • Fastelavnsfest for børn, fastelavnssøndag.
 • Revy og fest i marts.
 • Sankt Hans fest på Samlingsstedet.
 • Deltagelse i Fåremarked.
 • Juletræsfest for børn.
 • Flagallé. 
Fordele ved medlemsskab
 • Stemmeret på generalforsamlinger.
 • Billigere entré til arrangementer, som er arrangeret af Borgerforeningen.
 • Du er med til at gøre byen aktiv!
Sådan bliver du/I medlem
Det er muligt at blive medlem til vores forskellige arrangementer vi afholder eller du kan melde dig direkte ind her. Husk vi modtager MobilePay.
Du er også altid velkommen til at kontakte os her, hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp til indmeldelse.
 
Kontingent pr. år:
100 kr. pr. person
200 kr. pr. husstand
 
Medlemskort
Ved indmeldelse opnås rabat ved indgangen til foreningens arrangementer. Dette sker ved fremvisning af medlemskortet, som modtages ved indmeldelse.
 
Fornyelse
Medlemskabet kan fornyes ved Fårvang Revyen eller ved bankoverførsel på 6110-0008041849 eller ved MobilePay 93580. Ved fornyelse via bankoverførsel eller MobilePay, anfør da venligst vejnavn og vejnr.
 
 
Fårvang Borger- og Håndværkerforening | 8882 Fårvang  | borger@faarvangby.dk