Borgerforening / Meld dig ind

Meld dig ind

Borgerforeningen
Fårvang Fårvang- og Borgerforening er hele byens forening, som arbejder for sammenhold og gode arrangementer her i Fårvang. Derudover står vi for Samlingsstedet og sørger for at det bliver ved at stå flot som byens midtpunkt.
 
Medlemsskab
Som medlem er du med til at gøre dette muligt:
 • Vedligeholdelse og fornyelse af Samlingsstedet
 • Årlig udgivelse af Fårvangkalenereden
 • Fastelavnsfest for børn
 • Fælles Skt. Hans fejring på Samlingsstedet
 • Fårvang Revyen
 • Juletræsfest og julemandens kanetur
 • Flagalle gennem storgade ved festlige lejligheder
 • Julebelysning og juletræer i byen
 • Fårvang-by hjemmesiden
Derudover har du som medlem af disse fordele:
 • Rabat på indgang til Borgerforeningens betalingsarrangementer: Fastelavn og Fårvang Revyen.
 • Stemmeret ved Borgerforeningens generalforsamling.
 • Du er med til at gøre byen aktiv!
Pris
Et års medlemsskab af Borgerforeningen koster
 • 100 kr. for en person
 • 200 kr. for en husstand
Beløbet kan betales via Mobilepay eller bannkoverførsel.
Et medlemskab af Fårvang Borgerforening løber frem til ultimo marts.
 
Medlemskabet kan fornyes eller oprettes på disse måder
 • I indgangen ved Fastelavn eller Fårvang Revyen
 • Ved bankoverførsel på 6110-0008041849. Anfør adresse + vejnummer ved overførsel. 
 • MobilePay 78098. Anfør adresse + vejnummer ved overførsel. 
Når du møder op til vores arrangementer, kan vi se på vores medlemslister, at du er indmeldt. 
 
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp til indmeldelse. 
 
 
Fårvang Borger- og Håndværkerforening | 8882 Fårvang  | formand@faarvangby.dk