Om byen / Skovhuset

Skovhuset

Skovhuset er Fårvang og omegns Kulturelle Samlingssted på 700 m2. Her er mulighed for at holde fester og arrangementer for både foreninger og private. 
 
Skovhuset stod ligger på Hedevej 1, og har lokaler til 30, 50, 180 eller 230 gæster. Nogle af lokalerne kan kombineres ved hjælp af foldevægge så der kan blive lokaler på 230 m2, 261 m2 og 291 m2.
 
Der er i tilknytning til Skovhuset parkeringsplads til ca. 100 personbiler og huset er indrettet handicapvenligt med de nødvendige installationer. Bl.a. teleslynge, handicaptoiletter, ingen trapper.
 
Reserver nogle af de godelokaler og arranger din fest / sammenkomst / møde / event i samarbejde med husets kok, Jan Æbelø Iversen, som du træffer på tlf. 2374 1856. Se Jans website her: https://cater-solution.dk
 
Se Skovhusets hjemmeside: www.skovhuset-faarvang.dk
 
Baggrunden for Skovhuset
I Fårvang blev foreningsarrangementer frem til 1997 afholdt på Fårvang Kro. Kroen var gået konkurs og blev hærget af en brand. Efter nogen tid stod det klart, at kroen ikke ville blive genopført.

En gruppe på 4 borgere tog initiativ til indkaldelsen af et møde for at undersøge, om der var stemning for at gå igang med bygning af et forsamlingshus, som erstatning for kroen. Der blev indkaldt til et borgermødei plejehjemmets cafeteria, hvor over 150 personer mødte frem.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skulle undersøge mulighederne. Der blev udarbejdet tegninger til en forsamlingshusbygning. Arbejdsgruppen gik i gang med at søge tilskud fra fonde og virksomheder m.m. Der blev ligeledes foretaget husstandsindsamling i byen og omegnen.

Skulle byen have sin forsamlingshusbygning stod det klart, at arbejdet skulle udføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft.

Planerne lå færdige i august 1999, hvor første spadestik blev foretaget. Herefter forløb der cirka 55 arbejdsdage med at opfører bygningerne. Under byggeriet, der hovedsagelig foregik om lørdagen, blev de der arbejdede bespist i pauserne med mad leveret fra borgerne i byen, der havde tegnet sig for levering af mad til de arbejdende personer.

Som følge af de mange intiativer og frivilligt arbejde kunne man konstatere, at resultatet kun blev en gæld på ca. 500.000,- kr. for det 700 kvm. store hus.
 
Der var indvielse af bygnigen den 3. marts 2001, hvor der deltog cirka 200 personer.
 
 
Fårvang Borger- og Håndværkerforening | 8882 Fårvang  | formand@faarvangby.dk