Foreninger / Fårvang Borgerforening / Generalforsamling

Generalforsamling 2023

Velkommen til generalforsamling i Fårvang Borgerforening, den 30. marts 2023.

Beretning 2022

Bestyrelsens poster har det sidste år fordelt sig således:
Simon Svanborg Kjeldsen (Formand)
André Guulvard (Næstformand)
Michelle Birch Christiansen (Sekretær)
Winnie Madsen (Kasserer)

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Maria Nielsen
Cindie Damsgaard
Mette Bjerg Schmidt

2022 har været første år hvor vi har været helt fri af CORONA restriktioner.
Vi har kunnet genoptage vores faste arrangementer hvilket har været dejligt.

Sct. Hans var en god aften, og der var et fornuftigt fremmøde. Vi havde fornøjelsen af at Morten, som er formand for hovedbestyrelsen i HFIF kom og holdte en båltale. Tak for det, og i øvrigt tak til HFIF generelt for det gode samarbejde. Til Sct. Hans 2022 var der også brandbiler på pladsen, så alle kunne få stillet deres nysgerrighed, og evt. finde ud af om det at være frivillig brandmand var noget for dem. Tak til det lokale brandkorps for fremmøde og indsatsen i 2022.

Luge-aftenerne har som vanligt ikke trukket mange borgere til, men det er alligevel lykkedes at få vedligeholdt legeplads og grønne områder nogenlunde. Dog synger legetårnet på samlingsstedet efterhånden på sidste vers, og vi går en legepladsinspektion i møde, hvor vi ikke er sikre på at på legepladsen kan godkendes. Det kommer til at kræve frivilligt arbejde og ressourcer at få samlingsstedet i god stand.
Hver gang vi afholder luge-aften, er der gratis mad og drikke til dem der kommer og hjælper, og vi håber at mange vil komme og bidrage i 2023.

Fåremarked blev afholdt af Fåremarkeds-udvalget. Det blev afholdt i et andet format end tidligere år, da der ikke kunne afholdes rally. Der var mange lokale sponsorater, og sammen med en god deltagelse, så har det samlet set betydet at der var et flot overskud på arrangementet. Et overskud der bidrager flot til økonomien i borgerforeningen og HFIF.

Juletræsfesten 2022 blev afholdt i samarbejde med præsten og menighedsrådet. Det var et succesfuldt arrangement og vi fik besøg af julemanden og hans kane, der kørte rundt i byen og delte slik ud efter juletræsfesten.

Vi har netop afsluttet året i borgerforeningen med en velbesøgt revy. Ca. 110 tilskuere om fredagen og ca. 130 om lørdagen. I år var det Jan Iversen der stod for salget. Det er et nyt format, og vi vil i løbet af den nærmeste tid evaluere. Tak til revyholdet for deres store indsats, og specielt tak til Lis Winther der efter mange år som instruktør takker af. Du har gjort det godt!

Banko har efter Corona haft en hård opstart i 2022. Der har været færre deltagere, og organiseringen har ikke været helt på plads, set ift. tidligere år. Det har betydet et underskud i banko afdelingen. Heldigvis så har banko over en længere periode givet et fornuftigt overskud, så det ikke slår alt for hårdt, men det er selvfølgelig et fokusområde for 2023.

Byen har i en del år haft en 3 infoskærme. De er ejet af hhv. Borgerforeningen, HFIF og Børnehaven. De sidste år har der været underskud ifm. Infoskærmene, og de er blevet brugt sparsomt. Tanken var oprindeligt at de skulle bruges af det lokale foreningsliv og ejerne til at informere om arrangementer mv. De lokale foreninger udenfor ejerkredsen kunne for et mindre beløb få annoncer på skærmene med henblik på at dække omkostningerne til at drive dem. Det har ikke været ønsket fra børnehavens side at fortsætte med at have deres infoskærm, og det er endnu uklart om HFIF ønsker at fortsætte med at holde liv i deres. I 2023, skal det afklares om infoskærmene skal genoplives eller om de skal lukkes ned.

Den nuværende bestyrelse har været stabil i flere år, men nu er det tid til fornyelse. Her til generalforsamlingen er der udskiftning på flere pladser. Vi vil gerne sige mange tak til Michelle for mange års solidt arbejde og godt bidrag til det sociale fællesskab. Michelle har været med siden cirka 2015. Vi vil også gerne takke Maria og Mette for deres indsats som vi har nydt godt af siden 2019. Cindie har været suppleant for Jan Henriksen over det sidste år. Det har været skønt at få en stabil og engageret kapacitet ind i bestyrelsen, men også forståeligt at Cindie gerne vil prioritere anderledes i 2023. Ydermere har vores trofaste kasserer Winnie Madsen besluttet ikke at genopstille efter 2023. Det betyder at vi allerede nu begynder at overveje hvordan kassere posten skal udfyldes efter 2023.

Som det sidste vil jeg igen i år gerne benytte lejligheden til at sige tak til de mange frivillige i Fårvang. Det er jer, de lokale ildsjæle der sætter fritid af til fællesskabet, der får byen til at leve, og gør Fårvang til et dejligt sted at være. Tak til jer alle, for det.

Det var ordene. Tak!
 
 
Fårvang Borger- og Håndværkerforening | 8882 Fårvang  | borger@faarvangby.dk