Foreninger / Fårvang Borgerforening / Generalforsamling

Generalforsamling 2021

Velkommen til generalforsamling i Fårvang Borgerforening, den 24. marts 2021.

Beretning 2020

Bestyrelsens poster har det sidste år fordelt sig således:
Simon Svanborg Kjeldsen (Formand)
André Guulvard (Næstformand)
Michelle Birch Christiansen (Sekretær)
Winnie Madsen (Kasserer)
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Maria Nielsen, Jan Henriksen og Mette Bjerg Schmidt

Suppleant: Tommy Kaufmann

I foråret 2020 nåede vi akkurat at afholde en fastelavns fest i slutningen af februar, før Corona holdt sit indtog. Det var en dejlig eftermiddag, som blev afholdt i Fårvang Hallen i samarbejde med Per Larsen. Arrangementet var velbesøgt af børn og voksne, og der blev uddelt 101 slikposer i alt til en flok virkelig flot udklædte børn.
De mest brugte ord i Borgerforeningen i resten af 2020 blev ’CORONA-RESTRIKTIONER’, og ’AFLYST’. Efterhånden er vi nået til at alle arrangementer er forhåndsaflyste, og vi derfor ikke længere melder specifikt ud i tilfælde af aflysning af enkelte arrangementer.
 
Vi glæder os dog til at kunne byde ind til arrangementer igen, og forhåbentligt undgå ordet aflyst i laaang tid. Der er dog lidt lys på vej, da vi skimter muligheden for at kunne afholde f.eks. lugedage på samlingsstedet inden længe. Dog må vi nok tålmodigt afvente at forsamlingsloftet bliver løftet for foreningsaktivitet med mange af vores øvrige aktiviteter. Alle vores arrangementer har været aflyst, dette gælder også de ugentlige banko aftener. Vi var lige ved at starte igen efter 1. bølge havde passeret og havde annonceret med opstart. Desværre måtte vi og de gode folk fra banko erkende at med nye stramninger i efteråret kunne banko ikke genoptages endnu. Vi tager i samarbejde med folkene bag banko stilling til genåbning, når forsamlingsloftet for indendørs foreningsaktivitet er over 100 personer. En genåbning vil også afhænge af de øvrige restriktioner der evt. er til den tid.
På trods af Corona fik vi ved juletid afholdt en Julemands karavane. Byens borgere fik besøg af Julemanden der anført af ponyer, og julehjælpere delte slik ud til byens børn sponsoreret af Daglig Brugsen i Fårvang. Der blev taget godt i mod ham, rundt om i byen og både børn og voksne var overordnet set gode til at holde afstand så det kunne holdes indenfor restriktionerne.

Vi håber at der i løbet af 2021 bliver mulighed for både Sct. Hans aften og en forsinket revy. Det hele afhænger dog af de til enhver tid gældende restriktioner. Med det sagt, så håber vi også på jeres forståelse hvis udmeldinger om arrangementer kommer sent ift. afholdelse. Indtil videre må vi væbne os med yderligere tålmodighed.

Året 2020 har også betydet en væsentlig nedgang i medlemmer i Borgerforeningen. Vi betragter denne nedgang som et udtryk for den reducerede aktivitet i arrangementer, da det ofte er ved arrangementer at folk melder sig ind. Vi håber og satser på, at når arrangementerne kommer i gang igen, så stiger medlemstallet også. Borgerforeningen har en fornuftig økonomi, og kan sagtens overleve uden de store medlemsindtægter i 2020, da andelen af udgifter også har været reduceret. Faktisk har vi et økonomisk overskud genereret af tidligere års indtægter bl.a. fra Fåremarked. Derfor vil vi gerne høre fra borgere med idéer og energi til at udføre Corona-venlige aktiviteter for borgerne i Fårvang og omegn, men som mangler lidt økonomisk støtte til at realisere. Målsætningen for os som borgerforening, er at samle og understøtte fællesskab og muligheder for alle i Fårvang og omegn.

Med håbet om et mere socialt og arrangementsfyldt 2021, vil vi sige tak for et mindre mindeværdigt 2020.

Det var ordene.
Tak!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Grundet Covid-19 bliver årets generalforsamling for Fårvang Borger- og Håndværkerforening afholdt virtuelt i år. Det betyder, at du kan deltage hjemme fra sofaen.

Generalforsamlingen for Fårvang Borger- og Håndværkerforening afholdes
onsdag den 24. marts 2021 kl. 20.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
 
Forslag
Har du forslag til generalforsamlingen eller ønsker du at stille op, kan du kontakte André Guulvard på mail: guulvard@gmail.com
 
Sådan foregår det
Du skal forny eller oprette dit medlemskab af Fårvang Borgerforening for at deltage i generalforsamlingen.
 
Når din fornyelse/oprettelse som medlem af Borgerforeningen er registreret, har du dermed stemmeret og modtager et link til den online generalforsamling fra André Guulvard.
 
Spørgsmål
Har du spørgsmål i forbindelse med arrangementet, kan du kontakte André Guulvard på mail: guulvard@gmail.com
 
 
Fårvang Borger- og Håndværkerforening | 8882 Fårvang  | borger@faarvangby.dk