Borgerforening / Generalforsamling

Generalforsamling 2024

Seneste generalforsamling i Fårvang Borgerforening, den 13. marts 2024

Årsberetning 2023
v/ Katrine Sejer Sørensen, formand
 
Bestyrelsens poster har det seneste år fordelt sig sådan:
Formand: Katrine Sejer Sørensen
Næstformand: Andre Guulvard
Sekretær: Simon Svanborg Kjeldsen
Kasserer: Winnie Madsen
Medlemmer: Carsten Gulev, Dan Jensen og Helle Bækkegaard
Suppleanter: Mads Nielsen og Mette Bjerg Schmidt
Helle udtrådte i august pga. flytning, hvorefter Mads indtrådte som bestyrelsesmedlem.
 
Til sidste års generalforsamling blev en stor del af bestyrelsen skiftet ud, og året har båret præg af at vi nye i Borgerforeningen skulle finde vores egen fodfæste i arbejdet. 

Sidste års revy tiltrak 110 tilskuere om fredagen og ca. 130 om lørdagen og var to rigtig gode aftener. Sidste år var det Jan Iversen fra Cater-solution, som stod for salget af drikkevarer mm., dog desværre med det resultat at vi som Borgerforening havde et underskud på arrangementet. Derfor har vi det i egene hænder igen i år, og vi glæder os til at se, hvordan det går denne weekend, når det går løs. Tusind tak for den store indsats fra alle de frivillige revyspillere. I er så seje!

Vi havde en anderledes Skt. Hans aften i 2023, da der var afbrændingsforbud, men pga. det hurtige arbejde som Kalle Nielsen og Jacob Aabo Andersen stillede op med få dage før, fik vi lagt fliser i grillhytten, sponsoreret af Henrik Nedergaard, så vi alligevel kunne grille pølser. Det var fantastisk, at det kunne lade sig gøre. Tusind tak for den indsats! På dagen havde vi besøg af Mads Frandsen til at holde en rigtig god båltale, og brandbiler og brandmænd var på pletten til fremvisning og fortællinger til stor fornøjelse for både børn og voksne. Tak fordi I vil!

Samlingsstedet stod flot til Skt. Hans pga. flere velbesøgte lugedage, hvor vi ved fælles indsats – fra både børn og voksne – fik luget, malet, klippet og repareret. Nogle af forbedringerne var absolut nødvendige efter en legepladsinspektion, som påpegede nogle punkter, der skulle rettes op på. Vi var nødt til at indkøbe en ny sansegynge, men resten af punkterne kunne rettes op med mindre reparationer, som Carsten og Dan styrede med sikker hånd. Vi drømmer om at gøre noget mere med Samlingsstedet i dette eller næste år, men nu må vi se, hvad vores frivillige kræfter og økonomiske resurser giver os af muligheder. Vi håber i hvert fald, at borgerne I byen vil blive ved med at støtte op om de hyggelige lugedage, hvor vi altid får en god snak henover arbejdet og spiser sammen til sidst.

Fåremarkedet varetages af Fåremarkedsudvalget, som er et udvalg under HFIF og Borgerforeningen. Vi har som Borgerforening nydt at se, at der igen kom rally i en anden version til Fårvang, og vi kunne se, at der var masser af liv i byen og mange glade børn og voksne. Tusind tak til fåremarkedsudvalget for den store indsats det er at planlægge vores allesammens Fåremarked. Dog har Fåremarkedet i år ikke skabt et så stort overskud, som det plejer, og vi er meget spændte på hvilken form det får i fremtiden.

Vi sluttede 2023 med en hyggelig juletræsfest i Skovhuset, hvor der både var plads til æbleskiver og dans om juletræet. Desværre måtte præsten, Kristoffer Uhre Knattrup, melde afbud da en baby meldte sin ankomst hos ham, men så var der heldigvis frivillige fra menighedsrådet der sikkert kunne styre os igennem det traditionsrige krybbespil. Den efterfølgende kanetur i byen skabte også stor glæde. Tusind tak for samarbejdet til præsten og menighedsrådet. Og kæmpe tak til Jan Henriksen for igen i år at sørge for at vores by var pyntet op til jul med både julepynt og juletræer.

Vi har også for nylig holdt en rigtig sjov fastelavnsfest i hallen. Vi havde besøg af rigtig mange flot udklædte børn og voksne. Tønder og præmier sponsoreret af det lokale erhvervsliv. Tusind tak til: Aabo Anlægsgartner, Damgaards tømrerfirma, HH Bogføring, Pedersens Smedefirma, Landal Søhøjlandet, XDZign.dk, Gulvmanden Horn, Combina, Hegnsgaardens Auto og DJ Smed. Og kæmpe tak til Per fra hallen for samarbejdet!

Banko kører stabilt med ca. 60 gæster hver bankoaften. og har fået flere gæster men kæmper stadig med at generere et overskud, så dette bliver et fokusområde for borgerforeningen igen. Tusind tak for de frivillige, der stiller op og kører dette hver uge.

Til sidst vil jeg også nævne Teltafdelingen, som også er et udvalg under HFIF og Borgerforeningen. De frivillige i Teltafdelingen gør en kæmpe indsats hele året ved at leje telte ud både til vores egne arrangementer for byens borgere og til private arrangementer og tjener dermed penge, som de giver til velgørende formål i lokalområdet. Dette har vi i 2023 nydt godt af ved at de sponsorerede en ny stjerne og lyskæde til det store juletræ ved Brugsen. Teltafdelingen regnskab for 2023 er som altid aflagt til os og HFIF og har i år givet et underskud på resultatopgørelsen – primært fordi der har været et fald i indtjening på udlejninger siden 2022 og fordi de brygger på noget større. De har nemlig brugt penge på at få hjælp til at søge midler hjem til sheltere, hvilket er lykkedes så godt, at vi kan se frem til at de i år kommer til at sætte to sheltere, et muldtoilet og et eller flere borde-bænkesæt op ved Skovsøen. Dette projekt ser vi meget frem til, for det vil komme mange af byens borgere til gode. Stor tak for den store indsats til alle de frivillige i Teltafdelingen!
 
Alt i alt har vi haft et godt år med gode arrangementer, men året har også båret præg af, at vi ikke tjener nok til at dække vores udgifter, og derfor har 2023 tæret på vores egenkapital. Vi vil derfor have fokus på at få en mere bæredygtig økonomi i fremtiden. 

Til sidste års generalforsamling blev en stor del af bestyrelsen skiftet ud, og året har båret præg af at vi nye i Borgerforeningen skulle findes vores egen fodfæste i arbejdet. Nu er tiden kommet til, at vi siger farvel til Simon, Winnie og André, som er de sidste af de erfarne folk. Jeg vil sige jer alle sammen tak fordi I har bidraget til byen på den måde I har og tak fordi I har lært os op det sidste år og svaret på alle vores spørgsmål, så vi er mere klar til at stå på egne ben fremover.
André har været med i bestyrelsen i 7 år og næstformand i 6 år. Simon har været med i bestyrelsen i 9 år og formand i 6 år. Winnie har været med i bestyrelsen som kasserer i 10 år. Det kan ikke undgås, at der går viden og erfaring tabt, når så erfarne folk forlader os, men vi ved heldigvis, at I ikke er langt væk, hvis vi har brug for et godt råd. Og så vil vi fremover bygge på det fundament af gode arrangementer I har fået opbygget og begynde at gøre dem til vores egne.

Til sidst vil jeg sige tusind tak til alle der er kommet for at være med i dag og til alle der bidrager til fællesskabet i Fårvang hele tiden. Det er skønt at være en del af en by med masser af ildsjæle som sørger for at Fårvang er et godt sted at være – det er uanset om man er til fester, banko, fodbold, e-sport eller naturoplevelser.
 
 
Fårvang Borger- og Håndværkerforening | 8882 Fårvang  | formand@faarvangby.dk