Foreninger / Fårvang Borgerforening / Generalforsamling

Generalforsamling 2018

Velkommen til generalforsamling i borgerforeningen.

Beretning 2018

Bestyrelsens poster har det sidste år fordelt sig således Formand Jannie Zepernick – næstformand Simon Kjeldsen – sekretær Michelle Birch – Winnie kasserer – øvrige bestyrelses medlemmer Kent Nørregård – Jan Henriksen og Helga Christensen.

Revy
Første arrangement for bestyrelsen i 2017 var en forrygende revy weekend - med ca. 100 tilskuere fredag og 130 lørdag. Revyen blive afviklet på sammen måde som tidligere, fredag aften med salg af kaffe og kage og lørdag med musik og dans. Om små tre uger er der igen Revy i Skovhuset, og vi håber på og regner med samme gode opbakning som de foregående – vi glæder os altid til at se hvad revyholdet har opsnust af sjove episoder fra det forgangene år Fårvang.

Sankt hans
Vi havde igen i år en dejlig Sankt Hans arrangement, med stor opbakning fra byens borger vi talte omkring 300 personer. I 2016 besluttede bestyrelsen at det ikke længere var muligt for byens borgere at afskaffe deres grenaffald på Samlingsstedets bålplads – dette er blevet overholdt og brænde til bålet blev købt og leveret af Grønagergård. På denne måde udgik vi også at bålet skulle vendes eller flyttes pga. dyr! Båltalen blev holdt af Michael Sørensen, der er formand for skole bestyrelsen.

Juletræsfest
Juletræsfest blev traditionen tro afholdt i Skovhuset i samarbejde med menighedsrådet - her var ca. 100 børn og en masse voksne mødt op til en rigtig hyggelig julefest med afsluttede fakkeloptog til Brugsen. Vi vil gerne Takke Brugsen for slik poser til børnene og tak til Skovhuset for gratis lokaleleje.

Fastelavn
Fastelavnsfesten var i år flyttet til ny ”location”, nemlig gymnastiksalen og fællesarealerne omkring denne, også i år havde vi valgt at aldersopdele tønderne og fylde dem med bolde i stedet for godter. Vi havde i år, for at bakke op omkring foreningslivets, skolens og børnehavens fokus på sundere mad og mindre kage/slik, besluttet at reducere lidt på de søde sager i godte poserne og i stedet tilføje noget frugt. Det er vores indtryk at dette blev positiv modtaget af både børn og voksne. Vi vil fremadrettet forsøge at have mere fokus på at sælge og tilbyde sundere alternativer til vores arrangementer.

Samlingsstedet
Vi afholdte i 2017 – ligesom tidligere 3 lugedage på Samlingsstedet – Lugedagen er i forbindelse med Sankt Hans og Fåremarked, derudover holdte vi en i starten af foråret. Vi fik startet godt op på at male alt træværk, men er stadig ikke helt i mål så maling af træværk, samt reparationer af legepladsen vil have vores fokus i 2018. Derudover arbejder vil lige nu på at flytte nogle af legeredskaberne fra den gamle børnehave, vi har fået grønlys til at flytte det til Samlingsstedet så lige nu er vi i gang med at undersøge om det er muligt at flytte. Hvis det er tilfældet, bliver der ekstra fokus på Samlingsstedet i år, i form af en arbejdsdag eller weekend, ligesom der vil ekstra omkostninger til flytning, faldsand m.v.

Julebelysning:
Vores mål var oprindeligt at vi efter etablering af stik i lygtepælene i 2016 – vil have nyt ”genbrugeligt” julepynt til 2017. Dette forsøgte vi at skaffe kapital til ved indsamling, info møde for byens øvrige foreninger, private bidrag, ekstra salg til diverse arrangementet, dette har i alt indbragt ca. 7000 kr. I efteråret fik vi i bestyrelsen kendskab til at byens gamle julehjerter stadig eksisterer og vi har besluttet at de skal istandsættes med LED pære og holdere til lygtepælene. Vi glæder og os rigtig meget december 2018, hvor vi får røde julehjerter gennem Storgade igen – det bliver rent nostalgi.

Infoskærme:
Byens infoskærme har nu været oppe i godt to år. Der er stadig lidt problemer med at de falder ud – men der er stadig fokus på at få det til at fungere optimalt. Det er vores indtryk at byens borgere bruger skærmene til at få og sende informationer.

Vedtægter:
På generalforsamling 2016 havde borgerforeningen et forslag om ændring vedr. annoncering af generalforsamling til afstemning – forslaget gik på at fremtidige generalforsamlinger ikke skal annonceres i gratis aviser, men på byens infoskærme – borgerforeningens facebookside og på hjemmesiden www.faarvangby.dk – forslaget blev vedtaget med flertal for, på generalforsamling i 2016 0g 2017 – således har annoncering af denne generalforsamling ikke været i avisen

Ud over denne afstemning havde vi på generalforsamling 2017 endnu et nyt forslag til afstemning – det drejede sig ændring af gældende vedtægter. Disse ændringer blive ligeledes godkendt ved afstemning og skal til sidste afstemning i aften som det fremgår af dagsordenen.

Det var ordene. Tak!

Referat af generalforsamling 2018

Valg af dirigent og referent:
- Dirigent: Kenneth Kristensen
- Referent: Michelle Birch

Bestyrelsens beretning blev fremlagt.

Regnskab godkendt på generalforsamlingen.

Fastsættelse af kontingent
– Vi fortsætter med 200 kroner pr husstand og 100 kroner for enkelt personer.

På valg i bestyrelsen er:
- Simon Kjeldsen – Ønsker genvalg
- Winnie Madsen – Ønsker genvalg
- Helga Christensen – Ønsker ikke genvalg

Valgt til bestyrelsen:
- Simon Kjeldsen
- Winnie Madsen

Der er ingen kandidater der melder sig for nuværende. Bestyrelsen fortsætter derfor med 6 mandater, og der aftales at der afsættes 2 måneder, hvor bestyrelsen har mulighed for at finde et nyt medlem. Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til dette.

Suppleanter bestyrelsen 2017
- Bjarne Armose

Suppleanter bestyrelsen 2018
Bjarne Armose (med den aftale, at han ikke forpligtiges til, at træde ind i bestyrelsen hvis ikke der findes et medlem)

Revisorer regnskab 2017
- Frans Byø 
- Anders Pedersen

Revisorer regnskab 2018
- Mette Henriksen
- Anders Pedersen

Suppleant revisor 2018
- Frans Byø
- Kenneth Kristensen

Blivende medlemmer af bestyrelsen: (På valg 2019)
- Jannie Zepernick
- Kent Nørgård
- Jan Henriksen
- Michelle Birch

Forslag fra bestyrelsen:
- De forslået ændringer gennemgås med henblik på godkendelse – disse er nu vedtaget.

Forslag fra deltagere:
  • At alle generalforsamlinger her i første kvartal, orienteres om på et fælles opslag i byen. Kenneth Kristensen står for dette.
  • Der er meget ukrudt i sandkassen på Samlingsstedet – er informeres om at man kan tilkøbe, at få fræset hele sandkassen mod betaling. Dette tages op på et kommende møde i borgerforeningen.
  • Der ønskes igen muligheden for oprettelse af et flagkorps.
  • Ønske om fællesspisning til revy – det nemmere nu når køkkenet bliver frit.

 
 
Fårvang Borger- og Håndværkerforening | 8882 Fårvang  | borger@faarvangby.dk