Foreninger / Menighedsråd

Skorup-Tvilum menighedsråd

 
Skorup-Tvilum har et fælles pastoratsråd bestående af:

Gerda Jessen
Sognepræst og sekretær
Skorup Præstegård
Thorsøvej 42
8882 Fårvang
Tlf.: 8687 1052
gnj@km.dk

Henriette Christensen
Formand
Børnekirkekoordinator
Underskriftsberettiget
Skorupgårdsvej 39, Skorup
8882 Fårvang
Tlf. 8687 2793
Mob. 22717372
knold@christensen.mail.dk

Birthe Søndergaard
Præstegårdsudvalget
Thorsøvej, Skorup
8882 Fårvang
Mobil. 61761501
birthe.sondergaard@sosuranders.dk

Connie Sørensen
Præstegårdsudvalget
Thorsøvej 69, Skorup
8882 Fårvang
Tlf. 8687 2234
Mobil 30533509
conniesoerensen18@hotmail.com

Søren Winther Sørensen
Næstformand / Kirkeværge, Skorup
Hjarddalsvej 19
8883 Gjern
Tlf. 86875705
Mobil. 50491360
sws@swsils.dk

Lise Mejlhede Kjeldberg
Valgbestyrelsen / Formand for valgbestyrelsen
Georg Krügers Vej 250
8600 Silkeborg
Mobil. 53348087
mejlhede_lik@hotmail.com

Jørgen Christensen
Kasserer / Underskriftsberettiget
Gl. Hedevej 7
8882 Fårvang
Tlf.: 8687 1160
hedevej7@gmail.com

Jytte Pedersen
Kontaktperson
Grønningen 9, Horn
8882 Fårvang
Tlf.: 8687 1075
horntomrer@mail.dk

Marianne Vesti Sehested
Valgbestyrelse
Tvilumgårdsvej 4, Tvilum
8882 Fårvang
Tlf.: 8687 1656
sehested.tvilum@mail.dk

Søren Gunni Petersen
Præstegårdsudvalget
Jernbanegade 40
8882 Fårvang
Tlf: 8687 2949
faarvangmaleren@mail.dk

Bernt Østergaard
Kirkeværge, Tvilum / Formand præstegårdsudvalg
Resenbrovænget 19, Resenbro
8600 Silkeborg
Mobil. 5049 5430
gudenaakande@energimail.dk

Jens Riis Nielsen
Lanstigvej 16
8882 Fårvang
Tlf: 8687 1295
anna.jens.skovlund@gmail.com
 
For yderligere information: www.skorup-tvilum.dk
 
 
Fårvang Borger- og Håndværkerforening | 8882 Fårvang  | borger@faarvangby.dk